Café Bibliothèque

samedi 20 janvier 2018
par  Enikő

Café Bibliothèque

A Rhône Alpesi Francia-Magyar Baráti Egyesület könyvtára ad otthont azoknak a találkozásoknak, amelyek mentén a magyar irodalom egy-egy kis szeletét igyekszünk felfedezni az itt élő magyarokkal és az érdeklődő franciákkal.
A Café Bibliothèque a 20-21. századi magyar alkotások bemutatását helyezi előtérbe.
Az alkalmak kétnyelven zajlanak, havonta egyszer, szerdán 17 órától.
Januárban a magyar kultúra napja apropóján találkozunk január 31-én !

Az emigrációban alkotó Márai Sándor munkássága a témája az első alkalomnak. Lehet hozni a kedvenc Márai kötet, francia vagy magyar nyelvű változatát.

“Nem elég olvasni. Újraolvasni - az összes tanácsadók szerint - fontosabb. S nem csak a könyvet kell újraolvasni, melynek emléke halványodik, vagy melyet első olvasásra nem értettünk meg tökéletesen : a mondatot is újra kell olvasni, a főnevet, igét és jelzőt is, mely végzetesen meghatároz a könyvben valamit. Mit akar egy könyv ? Megértetni magát. De az ilyesmi lassan megy, majdnem olyan lassan és bonyolultan, mint az életben.” Márai Sándor : Ég és föld (részlet)

Café Bibliothèque

La bibliothèque de l’association Amitiés France Hongrie Rhône-Alpes héberge des rencontres au cours desquelles nous découvrons petit à petit la littérature hongroise. Les Hongrois du diaspora ainsi que les Français qui s’y intéressent sont les bienvenus. Le "Café Bibliothèque" met en avant la présentation des créations datant des 20. et 21. siècle.
Les événements sont bilingues et se déroulent une fois par mois, le mercredi à partir de 17 heures.
Le 31 janvier nous nous rencontrerons à propos de la journée de la culture hongroise.

Le sujet de la première occasion sera l’activité créatrice de Sàndor Màrai vivant en émigration.
Vous pouvez y apporter un livre - votre préféré - en version hongroise ou en version française.
"Il ne suffit pas de lire. Relire est plus important selon tous les conseillers. Il faut relire non seulement le livre, dont le souvenir s’efface petit à petit, ou qu’on n’avait pas bien compris à la première lecture, mais il faut relire la phrase, le nom, le verbe et l’adjectif qui déterminent définitivement quelque chose dans le livre.
Quel est le but d’un livre ? Se faire comprendre. Mais ceci est un processus lent, presque aussi lent et compliqué que dans la vie."
Sàndor Màrai : Ciel et terre (extrait)

Fotó : http://sandor-marai.blogspot.fr/p/blog-post.html